dinsdag 29 januari 2013

1 jaar zonder stadsdichter - gedichtendag 2013


luiletterland                                                                       

I

genoeg zegt hij en slaakt een zucht
te veel zucht hij en doet zijn zeg:

‘te midden van stof en stank
 kirde plots een zwaluwstem van

           laat hem verlaat hem
           verzwijg hem laat hem achter

 u bent dus tegen mij in u?

 mijn bloed wordt droog en hoor
 u zet zichzelf buitenspel
 met dit uitzettingsbevel
 u kiept uw taalbad overboord?

 en ik jongleerde nog met de idee
 het gat in uw begroting te dichten
 helaas ik moet eruit
 luidt het besluit en laat u
 uw straten als melaatsen uw pleinen
 als tapijten vol vlek en vliegverbod

 hier op deze knooppuntplek
 kan niemand nog iets schrijven’

toen rechtte hij zijn rug
en floot zijn woorden terug
II

nu het zonlicht zich ontbindt
langzaam als vervallen rijm
en de huizen kreunen onder woordeloos geweld
rest ons niets meer
buiten monddood en voorgoed verzwegen

er kraait geen haan meer op dit erf
geen hond in ons maakt men nu nog wakker